Вега Медикал е един от лидерите в дистрибуцията на медицински изделия и апаратура.

Гордеем се с факта, че сме предпочитан партньор за над 120 болнични заведения и техните специалисти в страната.

Нашето Обещание

Всичко, което правим – всички инвестиции, всяко действие на всеки член на екипа, всяко нововъведение в нашата организация, се свежда до това да спомогнем за подобряване качеството на живот на българския пациент. Заедно с партньорите ни производители и лекарските екипи, ние сме важна част от ежедневните битки за живот, които много от нас водят. Това е и нашата най-важна битка! 

  • Да направим най-новите технологии достъпни за българските лечебни заведения
  • Да инвестираме в обучението на българските специалисти с цел развитие и имплементиране на най-модерните терапевтични процедури и методи
  • Да инвестираме в развитието на професионални и личностни качества на всеки член на нашия екип
  • Да инвестираме в модернизиране на вътрешните процеси с цел усъвършенстване на услугите, които предлагаме

Цялостни Решения За Болничните Заведения

Инвестираме в дългосрочни партньорства с водещи световни производители, за да предоставим на болничните заведения в България максимално високо качество на продуктите и услугите, които предлагаме.